ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ГАЛИН ГРИГОРОВ ДА БЪДЕ НАЙ-ПОЛЕЗНИЯ, НОВ КМЕТ НА РУСЕ

1. На Русе е нужна промяна. Въпросът е кой иска и кой може да я осъществи, и чие управление ще бъде най-полезно при съществуващата конфигурация. В изминалото безвремие мастодонтите ГЕРБ и БСП  си позволяваха нерядко съучастническо съглашателство, като разчитаха и продължават да разчитат на късата историческа памет, НО вече на все по-малко и по-малко русенци. Галин Григоров е носител на волята да се сложи край на негативните практики досега.

2. На Русе е нужно единство, защото е разделен на враждуващи лагери и на гравитиращи около тях, според присъствието им във властта, неформални обединения и социални слоеве.  С това трябва да се спре, да си изберем за кмет човек, който не дели хората на наши и ваши и който знае как да обедини градивния потенциал на града. Само ПП ВМРО, изтегляйки от изборната надпревара най-популярния си кандидат Искрен Веселинов (целенасочено позициониран от опонентите си в измислени войни), даде категорична заявка за помирение и недвусмислено декларира, че на града е необходим НЕ ПОБЕДИТЕЛ, А ОБЕДИНИТЕЛ!

3. На Русе му е нужен визионер, за да го подкрепят всички русенци, независимо от партийните им пристрастия и симпатии. Ние сме град, чиито проблеми са породени не толкова от липсата на средства, колкото от все по-тревожната неспособност на досегашните кметски екипи да си поставят стратегически  задачи с далечен прицел. И в това отношение Григоров се доказа успешно, като лично издейства промяна в държавните приоритети за строителството на третия мост над Дунав точно при Русе. Той прояви изключителен такт и воля за справедливия завършек на дългогодишната  одисея  около вече започналото изграждане на магистралата Русе-Велико Търново.

4. На Русе е необходим добър управленец. Никой от основните  конкуренти на Галин Григоров няма нито ден управленски опит, а той, освен областен управител, е бил мениджър на просперираща частната фирма и прекрасно знае цената на усилието да се доказваш всеки ден. Безценен е и опитът му в Общински съвет – Русе.

5. На Русе е нужна и подкрепа от управлението на страната, за да се развиваме на базата на стратегически приоритети. Успешното позициониране и стопанският възход на града са в пряка зависимост от националното и европейското финансиране – условия, предполагащи бъдещият кмет да не бъде категоризиран в графата  „враг“ на изпълнителната власт, което според неизкоренимата балканска практика сериозно би могло да понижи шансовете му. Григоров и ПП ВМРО в момента са част от работещото управление на България.  При победа на Григоров към Русе ще бъде проявена ангажираща грижа – градът ще се превърне в своеобразна витрина за ефективно участие и на партия ВМРО в местната власт.  Политиката на единство и липса на крайности, която патриотите провеждат, ще осигури дългосрочна подкрепа в целия политически спектър.

6. На Русе  са потребни много по-висок жизнен стандарт и качество на живот, за да задържи своите млади хора и да върне обратно напусналите града. Галин Григоров е представител на партия, която винаги е акцентирала върху демографските проблеми на България. Той е част от екипа на Центъра за демографска политика, разработил първите стратегии за решаване на проблема. Григоров има своя тествана концепция, с приложими за града и общината форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, както и конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението. Негова е тезата, че в сравнение с други, подобни големи градове от Централна и Югоизточна Европа Русе разполага с всички дадености да си върне обществено-икономическия потенциал и постепенно да се наложи като български град-еталон за стратегическо планиране и развитие през 21-то столетие.

7. На Русе е нужна работеща икономика. Галин Григоров е единственият кандидат с икономическо образование и с положителен опит в това отношение. Икономическата среда в Русе е лоша, градът не успя да акумулира достатъчно стопанска енергия, за да  възстанови поне параметрите на своя икономически подем  от  80-те и 90-те години на миналия век. Липсват ни стратегическите партньори.  Точно икономист трябва да поеме ръководството на града, за да бъдат привлечени нови високотехнологични индустрии с висока принадена стойност, които да сменят профила на местната икономика и повишат доходите в града.

8. За Русе е  важно  да се съхрани като водещ културен център. Градът разполага с респектиращи художествено-творчески институции, които имат неоспорими приноси не само в българската, но и в европейската, и в световната културна съкровищница, но те не винаги са имали полагащата им се подкрепа. Галин Григоров е в състояние да изпълни с ново съдържание позавехналия от прекалена употреба израз „МАЛКАТА ВИЕНА“ и да гарантира безрезервна подкрепа на творческите институции в променящите се пространства на модерния свят, който общува с универсалния език на културата и изкуствата.

9.  На Русе е нужен и доказан патриот. Обществената енергия и активността на Галин Григоров и ПП ВМРО са преимуществено отдадени на тази кауза: от въвеждането на предмета Русезнание в училищата - до строителството на паметници на родолюбиви българи и организирането на общоградски чествания на бележити дати и събития, за да поддържаме винаги живо огнището на народните традиции.

10. На Русе е нужно управление с човешко лице, което означава НЕ ДА СМЕНИМ ОГЛЕДАЛОТО, А ЧОВЕКА ПРЕД НЕГО!
Галин Григоров е сред малкото държавни мъже, който на базата на своя житейски и професионален път - преминал през всички стъпала на самостоятелното израстване и развитие - е в състояние да погледне към всеки управленски проблем от различни ъгли, за да намери ефективно и винаги работещо решение. Той може и ще намери общ език с всеки русенец.