Пламен Цветков е на 59 години. Завършил е РУ „Ангел Кънчев” през 1985 год. специалност „Изчислителна техника“, впоследствие специализирал в областта на компютърните системи за управление. Магистър по финанси от Великотърновския университет  „Св. Св. Кирил и Методий”.

Работил е 12 години като преподавател в катедра „Електроника“ на РУ „Ангел Кънчев”, както и като Директор на Дирекция „Инвестиционна дейност” в община Русе през 2002 – 2003 год. и е менажирал инвестиционния процес, като е разработвал и осигурявал финансиране на проекти в областта на инфраструктурата, транспорта и околната среда.

Към настоящия момент е собственик и управител на инженерингови компании за изграждане на сградни и индустриални инсталации– предпочитан партньор на големите инвеститори в Русе.

Бил е общински съветник в Русе през мандатите: 2007 – 2011 и 2011 – 2015, член на комисиите по Икономическа политика и Комунални дейности.

Член е на Ротари клуб „Русе-Дунав” .

Секретар е на Дистрикт 2482 - Ротари България.

Председател е на УС на Ловно - рибарско Сдружение „Филип Тотю“ – гр. Русе