Росица Георгиева е родена през 1974 г. в град Русе. Бакалавър е по специалност Начална училищна педагогика от ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по специалностите Теология и Философия от СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторска степен по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. Придобила е магистърска степен по икономика в СА „Димитър Ценов“.

Работи в сферата на образованието от 1996 г. до настоящия момент. От 2017 г. е Началник на Регионално управление на образованието – Русе.

През 2010 г. е наградена с плакет от Русенската света митрополия за изключителен принос за възстановяването на религиозното образование в българското училище. Удостоена е с грамота от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, за отлично социално партньорство. Отличена е от Института по пътна безопасност за принос към организирането на ученическа олимпиада по БДП „Стани безопасен с I&G BROKERS“. Наградена е с почетен плакет за оказано съдействие и подкрепа при навлизането на професионалния спорт в българското училище от Емил Тюлеков – директор на ОУ „Никола Обретенов“. Отличена е с плакет от Асоциацията на Дунавските общини за принос в реализирането на проект „Морска академия 2020“ и за българо-унгарско сътрудничество в сферата на образованието и културата. Удостоена е с плакет за съществен принос в развитието на образованието, културата и науката от областния управител на Област Русе г-н Галин Григоров.

Росица Георгиева е общински съветник в Общински съвет – Русе, мандат 2015 – 2019 г. Член е на Постоянната комисия по образование и наука, Постоянна комисия по култура и образование и Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси.