Завършва Стопанска академия „Д. А. Ценов“ като Магистър по специалност „Икономика и управление на индустрията”, бакалавър по „Валутен и митнически контрол”, дългогодишен стаж в банковата сфера като Мениджър фирмено кредитиране. Сертификат за членство на софийска стокова борса.