Роден през 1979 г. Семеен с три деца. Инженер, специалност двигатели с вътрешно горене. Възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Част от Ротари клуб Русе от 2010г.

Член на ПК по образование и наука и ПК по земеделие и екология в ОбС-Русе от 2015 г.

Предприемач.