Доц. д-р Севдалин Ангелов е старши ординатор в Ортопедично-Травматологично отделение към УМБАЛ „Канев Русе” от 2009 г.

Завършил е медицина през 1982 г. във ВМИ – Плевен. През 1989 г. придобива специалност по ортопедия и травматология в МА – София. От 2014 г. има призната правоспособност по Хирургия на ръката. Дългогодишен преподавател в РУ „Ангел Кънчев”.

Членува в  FESSH - Европейска федерация по хирургия на ръката, Съюз на Учените в България и Българско дружество по Хирургия на ръката. Общински съветник в ОбС Русе 2015-2019 г.