Роден през 1977 г. Заместник-директор на ОУ ,,Любен Каравелов“. От инициаторите на обучението по „Русезнание“ в русенските училища преди 11 години.

Награден с приз "Будител на годината" от Област Русе през 2016. ,а през 2018 г. е номиниран за приза ,,Посланик на свободния дух в моето училище" от Община Русе. Председател на НЧ ,,Гоце Делчев 2009“ гр. Русе. Заместник-председател на общинското ръководство на ВМРО-Русе.

Образованието е ценност!