Роден през 1976 г.

Председател на регионалната колегия на КИИП – Русе от 2016 год. Семеен с две деца.

Инженер по геодезия. Член е на Камарата на инженерите по геодезия, както и на експертния съвет по устройство на територията към Община Русе. От.2002 г. до днес - водещ инженер геодезист, проектант във фирма „ГЕО-ЧОНОВ“ ООД.