Роден през 1985г.

Областен координатор на НФСБ за Русенска област.

Млад предприемач, представител на дребния бизнес в България. Решен да спомогне за благополучието на родния си град.