Доцент по машинно инженерство.

В настояще е ръководител на сектор Прием на нови студенти на РУ. От 2016 е избран за Зам. председател на Контролен съвет на университета, а през 2019 е Зам. председател на Централната комисия за приема. В периода 2003/2005 по договор с Министерство на икономиката е Зам. председател на Съвет на директорите на “ДУНАРИТ” ЕАД, а в мандат 2003/2007 е избран за Зам. председател на общинския съвет в Русе. В периода 2010/2012 е сътрудник изследвания в Асоциация Еврорегион Данубиус Гюргево - Русе. През 2012 защитава научна степен доктор по специалностите Приложна механика и Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране. От 2000 година е член на Съюз на учените в България, а от 2011 е член и на международната асоциация на инженерите „IAENG“ със седалище в Лондон. Автор е на над 50 научни статии и публикации.

Награждаван е с почетна диплома и златна значка за принос към развитието на Русенски университет.