Родена през 1982 г в гр. Русе.

Омъжена, майка на две деца.

Завършва бакалавър “Социални дейности”, а по-късно придобива магистърски степени по „Стопанско управление .Здравен мениджмънт“ и „Психология и социология в управлеието“ във ВТУ Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.

Работила като здравен инспектор в ХЕИ и РИОКОЗ.

Към днешна дата разработва и управлява собствен бизнес в сферата на храните и хотелиерството.