Родена през 1970г. Семейна с три деца.

По професия е икономист. Магистър по Стопански мениджмънт със специализации Банково и застрахователно дело и Маркетинг,реклама и търговия.

Предприемач, управител и собственик на няколко фирми.