Роден през 1956 година.

Инженер, специалност „Изчислителна техника”.  Директор на УПЗ при ВТУ Ангел Кънчев 1992-1995 . Управител на ЕТ „РЕКТА”,  понастоящем  управител на „КОРЕКТА РЕКЛАМА ООД” с основни дейности -комплексно рекламно обслужване и поддръжка на фискални устройства .