Роден е през 1971. Инженер.

Магистър по автотранспорт от РУ „Ангел Кънчев”. Председател на Сдружение за военно патриотично възпитание на младежта „Приказка за България”- провеждащо изложби на исторически оръжия, фолклорни фестивали и военно-исторически възстановки. Председател на обществения съвет на ЦДГ „Русалка”.

Женен, с две дъщери.

Историческото и културно наследство на нашия град и страна са основна кауза на живота му.