Роден през 1954 г. Женен, с 4 деца.

Понастоящем секретар на областния съвет на НФСБ.

Машинен инженер, завършил магистратура и аспирантура в технически университет-София. Следдипломна квалификация във РУ „Ангел Кънчев”.

Общински съветник в ОБС-РУСЕ(1995-2003).