Родена през 1988 г.

Има едно дете. Икономист по образование.

Завършила  висшето си образование в гр. Свищов, бакалавър по „Статистика и иконометрия”.

Работи като главен счетоводител понастоящем.

Определя се като креативна, амбициозна, динамична личност и отговорен родител.