Родена на 01.03.1997г., в гр. Русе.

Завършва средното си образование в гимназията по европейски езици- „Св. Константин- Кирил Философ”. Към днешна дата е студент в специалностите- „Право” и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. в РУ „Ангел Кънчев”.

Заместник- председател на Студентски съвет, както и член на Комисията по социално- битови въпроси на учащите. Организира различни културни мероприятия и участва в тях, като водещ.

„Учението е най- питателната храна за ума!”