Роден  в с.Николово , Русенска община през 1962 г.

Завършва редно специално образование (машини и апарати) в Техникум по Индустриална Химия „проф.Димитър Баларев” гр. Русе .

В момента работи  като началник автотранспорт в НЕТУОРКС България ЕООД .

Кандидат за кмет на с. Николово.